Duszpasterze

Ks. mgr Tomasz RAFALAK – duszpasterz Wspólnoty Polskiej w Wersalu i Triel, wikariusz w parafii francuskiej Sainte Jeanne D’Arc w Wersalu

Data święceń kapłańskich 1997, Gliwice

Wykształcenie

1991 – 1997 Wyższe Seminarium Duchowne, Uniwersytet Opolski, Polska –
kierunek : magister teologii

Doświadczenie

1997 – 2002 Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Tarnowskie Góry – Wikariusz

2002 – 2008 Parafia Bożego Ciała, Bytom, Polska – Wikariusz

2008 – 2018 Diecezja Irkucka, Rosja – Misjonarz

2008 – 2009 Parafia Katedralna, Irkuck, Rosja – Wikariusz
Kurs języka rosyjskiego na Uniwersytecie Lingwistycznym w Irkucku

2009 – 2018 Parafia św.Jakuba, Jużno-Sachalińsk, Rosja – Proboszcz

2018-2019 parafia Wniebowzięcia NMP w Paryżu – Wikariusz

Od 2019 Duszpasterz Wspólnoty Polskiej – Wersal
Duszpasterz Wspólnoty Polskiej – Triel
Wikariusz Sainte Jeanne D’arc – Wersal

Poprzedni duszpasterze

W latach 2017-2019 duszpasterzem Wspólnoty Polskiej w Wersalu był ks. dr Robert CZARNOWSKI, Sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Ks. dr Robert Czarnowski jest Sekretarzem Polskiej Misji Katolickiej we Francji
oraz dyrektorem Archiwum PMK i Biblioteki w Seminarium Polskim w Paryżu.
W 1999 r. uzyskał tytułu magistra (teologia ogólna) w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie Integracji
Europejskiej (Uniwersytet Warszawski), dydaktyki katechezy (Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) oraz teologii praktycznej (Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
W latach 2004-2013 odbywał studia specjalistyczne w Rzymie w zakresie historii
cywilizacji chrześcijańskiej (Università Europea), archiwistyki (La Scuola Vaticana
di Paleografia, Diplomatica e Archivistica), dóbr kultury kościelnej (Pontificia
Università Gregoriana), bibliotekoznawstwa (La Scuola Vaticana di
Biblioteconomia), dydaktyki ogólnej i muzealnej (Università degli studi Roma Tre),
uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora teologii w zakresie historii Kościoła w
Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie.
Jako Sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji Ks. Robert Czarnowski zajmuje
się sprawami kancelaryjno–administracyjnymi, aktami jurysdykcyjnymi,
gromadzeniem i przechowywaniem akt personalnych księży.
Należy zaakcentować pracę ks. Czarnowskiego na rzecz Archiwum historycznego
mieszczącego się w Seminarium Polskim w Paryżu. Dzięki jego profesjonalnej trosce, jako
dyrektora Archiwum, instytucja ta zyskała właściwą sobie rangę poprzez nowe wyposażenie
części magazynowej i biurowej, stworzenie strony internetowej oraz współpracę z
najważniejszymi instytucjami państwowymi takimi jak: Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
„Polonika”, Narodowe Archiwum Cyfrowe (wprowadzenie Archiwum PMK do systemu
ZoSIA), Polonijna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Wspieranie archiwów, bibliotek i
muzeów poza krajem).
Ks. Robert Czarnowski koordynuje także pracą dydaktyczną Studium PMK. We współpracy z
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje Kurs Poradnictwa
Rodzinnego oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – Kurs Katechetyczno-
Teologiczny dla osób przygotowujących się do prowadzenia katechezy w naszych
wspólnotach polonijnych. Współpracując z Fundacją „Czyste Serca” wykazał się także
ciekawą inicjatywą stworzenia Platformy Dydaktycznej dla słuchaczy Studium
Nie mniej godna uwagi jest kapłańska gorliwość ks. Roberta na polu duszpasterskim dla
wspólnoty polonijnej w Paryżu XIV w kaplicy Saint Yves oraz wspólnoty gromadzącej się w
kościele Immaculée Conception w dwunastej dzielnicy Paryża a także jego zaangażowanie w
koordynację europejskich pielgrzymek do Lourdes.

W latach 2016-2017 duszpasterzem Wspólnoty Polskiej w Wersalu był ks. mgr Krzysztof Ferenc, obecnie pełniący posługę kapłańską w Polsce.

Originaire du diocèse de Łomża en Pologne; prêtre de la Congrégation du Saint Esprit.

Etudes primaires: à Leman de 1981 à 1989.
Etudes secondaires: à Giżycko de 1989 à 1994, diplôme d’électronicien et baccalauréat.

Etudes supérieures :
• Etudes des mathématiques et travail dans une société de communication à Białystok 1995/96.
• Etudes au Grand Séminaire de la Congrégation du Saint Esprit à Bydgoszcz et à la Faculté de théologie de l’Université « A. Mickiewicz » à Poznań en Pologne de 1996 à 2003.
• Le 27 juin 2002, examen « Ex universa theologia » .
• Le 12 décembre 2002, présentation d’un mémoire, examen et diplôme d’études supérieures en théologie.
• Etudes au Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris pendant des années 2011-2013. Licence canonoique de théologie en juillet 2013.

Autres formations :
• Année au Centre de formation missionnaire à Varsovie en Pologne, de septembre 2003 à juin 2004.
• Année de Formation pour les Responsables de Noviciat, (AFRN) à l’Institut d’Etudes Religieuses, à Paris en France, d’octobre 2010 à juin 2011.

Langues : polonais, français, sango

Pendant les études chez les spiritains, le 9 septembre 1999, première profession religieuse. Le 8 juin 2003 ordination sacerdotale; en juin 2004 départ en mission en République Centrafricaine. Pendant les quatre premières années, animation pastorale des Communautés Ecclésiales de base, pastorale des jeunes, animation des fraternités et mouvements de l’Eglise dans la brousse. Durant les deux dernières années en Afrique, animation comme curé, la vie d’une paroisse à Bangui, capitale de la RCA.
Après l’AFRN, depuis le 1er septembre 2011, assistant du maître des novices et économe de la communauté du noviciat spiritain européen de Chevilly (diocèse Créteil). Depuis 2014, modérateur de la « Communauté de l’alliance de familles », d’une communauté de formation et de prière, née au sein de la Mission Catholique Polonaise de la région parisienne.

W latach 2011-2016 duszpasterzem Wspólnoty Polskiej w Wersalu był ks. mgr Łukasz Skawiński, obecny proboszcz i dziekan w parafii francuskiej św. Trójcy w Lyonie.

Seminaire: Rzeszow
Date d’admission: 8.12.1999
Date de l’ordination diaconale : 25.10.2003
Date de l’ordination sacerdotale et lieu : Cathédrale á Rzeszow, 29.05.2004
Diocèse d’incardination: diocèse Rzeszowska
Etudes et Diplômes supérieures: L’université catholique Jean-Paul II de Lublin
Date d’arrivée en France: 30.08.2008
Les lieux d’exercice du ministère :
Paroisse La Nativité de Notre Dame à Zaczernie diocèse Rzeszow 28.08.2004 – 27.08.2007
Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption à Jaslo 28.08.2007 – 31.08.2008
Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption – Paroisse Polonaise à Paris – 1.09.2008 – 31.08.2011
Paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle Paris et prêtre au service de la communauté polonaise á Versailles 1.09.2011 -2017